Blog

Arbeidsdeal, opleidingsplan en het FLA

In september 2022 is er in België een nieuwe wet in werking getreden, de arbeidsdeal. Wat wil dit precies zeggen? Voor bedrijven met meer dan 20 werknemers moet er jaarlijks een opleidingsplan opgesteld worden zodat het individueel recht op opleiding gewaarborgd is.
Ondertussen heeft de overheid de Federal Learning Account (FLA) in het leven geroepen om alle opleidingen te registreren voor uw werknemers.
 
1
 

Individueel opleidingsrecht 

Tot nu toe was het recht op opleiding collectief en bestond het uit een gemiddeld aantal dagen opleiding per full time equivalent (FTE), verdeeld over de onderneming. 
Voortaan is dit dus iets wat geldt voor elke werknemer en bijgevolg is dit dus getransformeerd naar een individueel opleidingsrecht. 
Concreet wil dit zeggen dat de werknemers binnen je organisatie recht hebben op x aantal opleidingen.
 
De X, het exacte aantal dus, hangt af van de grootte van je onderneming:
  • Voor onderneming tussen de 10 en 20 werknemers komt dit neer op 1 opleidingsdag per werknemer, per jaar.
  • Voor onderneming van minstens 20 werknemers, komt dit neer op:  
    • minstens 4 opleidingsdagen in 2023
    • minstens 5 opleidingsdagen vanaf 2024

Jaarlijks opleidingsplan 

Ondernemingen met meer dan 20 werknemers moeten jaarlijks, voor 31 maart, een opleidingsplan opstellen en communiceren. 
 
Heeft u reeds voldoende opleidingen ingeboekt voor 2023? 
Aarzel niet om contact op te nemen! 

FLA - Federal Learning Account

Werknemers en Werkgevers krijgen een digitale opleidingsrekening. Alle toekomstige en afgelopen opleidingen moeten hier geregistreerd worden om zo een overzicht te verkrijgen.

Wat moet er geregistreerd worden:

  • Alle gevolgde opleidingen met terugwerkende kracht sinds 1 januari 2024. (Vroeger mag, maar is niet verplicht)
  • Alle toekomstige opleidingsdagen.

Deze registratie van de opleidingen is verplicht en kan via www.federallearningaccount.be. Voor 2024 moet dit in orde zijn tegen 1 december 2024. Voor de komende jaren is de deadline 31 maart van dat jaar.

Hieronder kan u een handleiding terugvinden om dit in orde te brengen voor uw organisatie.