Blog

Hoeveel hulpverleners heb je nodig?

Vaak krijgen we de vraag hoeveel hulpverleners nodig zijn in een bedrijf. En welke opleiding moeten ze daarvoor volgen.

4

De wet

In het KB van 15 december 2010 staat:

De werkgever stelt de volgende maatregelen vast :

  1. hij werkt de procedures van eerste hulp uit volgens de voorschriften van het intern noodplan;
  2. hij bepaalt welke middelen noodzakelijk zijn voor de organisatie van de eerste hulp
  3. hij bepaalt het aantal werknemers dat moet ingezet worden voor de organisatie van de eerste hulp en de kwalificaties waarover zij dienen te beschikken;
  4. hij bepaalt de specifieke risico's verbonden aan zijn activiteiten, waarvoor de hulpverleners hetzij de basiskennis en -vaardigheden inzake eerste hulp, hetzij deze basiskennis en -vaardigheden aangevuld met de specifieke kennis en vaardigheden moeten verwerven.

De wet geeft een basis waarop de werkgever moet verder werken. De beslissingen over het aantal hulpverleners en hun opleiding moet dus beslist worden door de werkgever. Omdat de wet nogal theoretisch is, bestaat er gelukkig een schematisch hulpmiddel opgesteld door Co-prev. Dit schema kan u onderaan deze blog terugvinden. 

Enkele belangrijke side notes 

  • Een hulpverlener heeft een volledige basisvorming gevolgd van 16u inclusief evaluatie. Nadien moet de hulpverlener verplicht elk jaar een bijscholing (4u) volgen. Gebeurt dit niet, dan vervalt het brevet.
  • Bij het kiezen van kandidaat hulpverleners hou je best nog rekening met volgende zaken:
  • Er moeten hulpverleners zijn gedurende de ganse werkperiode. Werk je met een ploegensysteem moet je goed nadenken over de verdeling van hulpverleners.
  • De af te leggen afstanden worden best ook in kaart gebracht. Ook daar is een mooie verspreiding aan te raden.
  • De hulpverlener moet in de mogelijkheid zijn om zijn werkpost te verlaten.
  • Werken er veel contractoren in het bedrijf dan moet daar ook rekening mee houden worden.

Hulp nodig bij het organiseren van de nodige opleidingen? 

Hieronder kan u, in het schema, nagaan over hoeveel hulpverleners u moet beschikken. Hou zeker ook rekening met de belangrijke side-notes die we hierboven reeds weergaven.
Wenst u liever ons persoon advies hieromtrent? Vul hieronder uw gegevens in en da nemen we met u contact op. 
 
Opleidingscentrum Act Now heeft een breed gamma aan opleidingen. Van de basisopleiding (16u), tot initiatiecursussen, opfrismodules, enz.
Alle opleidingen kunnen we aanpassen naar gelang jullie vraag/noden. 

Groot risico (vb. bouw, scheikundige sector, staalindustrie,…)

Aantal werknemers 1-19 20-499 >500
Aangeduide personen

Minimaal 50% van de werknemers OF minimum 1

   
Hulpverleners Minimaal 50% van de werknemers OF minimum 1 Minimum 1 per begonnen schijf van 20 Minimum 1 per begonnen schijf van 20
Verpleegkundigen   1 (vanaf 200) Minimum 1 per begonnen schijf van 500

Gemiddeld risico (vb. atelier, assemblagebedrijf,…)

Aantal werknemers 1-19 20-499 >500
Aangeduide personen

Minimaal 50% van de werknemers OF minimum 1

   
Hulpverleners   Minimum 1 per begonnen schijf van 50 Minimum 1 per begonnen schijf van 20
Verpleegkundigen     Minimum 1 per begonnen schijf van 1000

Beperkt risico (vb. kantoren,…)

Aantal werknemers 1-19 20-499 >500
Aangeduide personen

Minimum 1

   
Hulpverleners   Minimum 1 per begonnen schijf van 50 Minimum 1 per begonnen schijf van 50
Verpleegkundigen     Minimum 1 per begonnen schijf van 500

 

bron: Eerste hulp | Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)