Blog

Premies gelinkt aan de mentoropleiding

 

Wat is een mentor?

Een mentor, ook soms wel meter of peter genoemd, is een collega die instaat voor het opleiden en begeleiden van stagiairs en/ of nieuwe collega’s.

Hoe kan je mentor worden?

Na het volgen van onze mentoropleiding, die geldig is voor allé sectoren*, ontvang je het erkende attest van mentor en mag je je ook mentor noemen. Deze mentoropleiding duurt 1 dag.

Tijdens deze dag zoomen we in op belangrijke topics zoals: hoe geef je op een correcte manier feedback? Op wat moet je letten indien je iemand instructies geeft? Hoe omgaan met generatieverschillen?
Dit zijn slechts enkele van de topics die de revue passeren. 

U kan bij ons de mentoropleiding op 2 manieren volgen, ofwel de klassikale mentoropleiding
(= 1 dag opleiding op één van onze locaties), ofwel via blended learning.
Hieronder meer info omtrent deze 2 opties. 

3

Waarom de mentoropleiding volgen?

In totaal zijn er 6 voordelen gelinkt aan de mentoropleiding.
De eerste 3 zijn voor allé sectoren, de overige 3 zijn enkel van kracht voor de bouwsector (PC 124).

Voordeel 1: algemeen voordeel

Uit studies is gebleken dat het hebben van een mentor ervoor zorgt dat stagiars, of nieuwe collega’s, een hogere mate van integratie ervaren binnen de werkplaats en bijgevolg ook meer tevreden en loyaler zijn ten aanzien van hun werkgever.

Voordeel 2: duaal leren

Het hebben van een mentor is een verplichting in het kader van duaal leren. Indien je dus een student duaal leren hebt, dan moet je sowieso de begeleider hiervan opleiden tot mentor. 

Meer info: Mentoropleiding in het kader van duaal en alternerend leren | Vlaanderen.be

Voordeel 3: premie kwalificerend werkplekleren

De mentorkorting werd afgeschaft en vervangen, met ingang van 1/09/2023, door de premie kwalificerend leren.
Als bedrijf kan u een premie van 600 euro* ontvangen indien u een jongere, binnen het stelsel van alternerend leren, minstens 3 maand op de werkvloer gaat opleiden binnen éénzelfde schooljaar. 

  • *€ 600,00 als de lerende geen vergoeding van de onderneming ontvangt.
  • *€ 1.000,00 als de lerende wel een vergoeding van de onderneming ontvangt.

Meer info omtrent de voorwaarden hieromtrent kan u terugvinden op de website: Stagebonus - Voorwaarden, bedrag, uitbetaling en fiscaal voordeel | Vlaanderen.be

Wij zijn erkend met volgend nummer ODB-1002917.

 

Tot hier de voordelen die van kracht zijn voor alle sectoren. Voordeel 4 t.e.m. 6 zijn enkel van kracht voor de bouwsector. 

Voordeel 4: bouw in groeibanen – enkel voor de bouwsector (PC 124)

Indien je een jongere in dienst neemt die jonger is dan 27j en minder dan 1 j ervaring heeft in de bouwsector, dan kan u een premie aanvragen van 1000 euro per jongere. Voorwaarde is echter wel dat deze begeleid wordt door een mentor.

Meer info: Constructiv - De BouwIngroeiBaan (BIB)

Voordeel 5: bedrijfsinterne opleidingen – enkel voor de bouwsector (PC 124)

Dit is hét meest interessante voordeel. Als mentor mag je nl. ook ‘opleiding ‘ geven aan collega’s. Een opleiding mag perfect doorgaan op een bouwwerf en moet dus zeker geen theoretisch gegeven zijn. Dit is zaken uitleggen en voortonen op de werkplaats alsook inoefenen. Je krijgt hiervoor 25 euro/ uur/ arbeider die de opleiding volgt.

Concreet: je mentor legt een nieuwe techniek/ installatie uit op bouwwerf x aan 4 collega’s. Na goedkeuring van Constructiv, kan je een tussenkomst verkrijgen van 200 euro (25 euro x 8)/ arbeider = 800 euro voor die 4 arbeiders.

Je hebt recht om dit jaarlijks aan te vragen voor 140 uur per arbeider, wat concreet neerkomt op 3500 euro per arbeider.
Deze opleidingen mogen enkel gegeven worden door een mentor, voldoende mentoren hebben is dus de boodschap.

Meer info: Constructiv - Stappenplan voor het organiseren van een bedrijfsinterne opleiding (BIO)

Voordeel 6: meester-mentortraject – enkel voor de bouwsector (PC 124)

= een traject van 80 tot 140 uur bedrijfsinterne opleidingen die men gaat uitstippen voor een nieuwe collega, ofwel een ervaren collega die van functie wisselt.
Per actieve mentor, die instaat voor het opleiden van deze collega, verkrijgt u een premie van 1000 euro.
Deze premie komt dus bovenop de premie van de bedrijfsinterne opleidingen. 

Meer info: Constructiv - Meester-mentortraject

inschrijven? 

Je kan de mentoropleiding bij ons op 2 manieren volgen:

  1. fysieke sessie: 1 dag opleiding op één van onze locaties (over gans Vlaanderen)
  2. via e-learning/ blended learning: een online traject die je op zelfstandige basis moet doornemen. Gevolgd door een korte online intervisie (30min). 
    Dit is onze meest populaire keuze.
    Indien u meer info wenst omtrent deze manier, bekijk zeker ook eens ons filmpje omtrent deze optie. 

We hopen alvast dat we met deze blog de nodige duidelijkheid hebben kunnen scheppen omtrent de voordelen met betrekking tot de mentoropleiding.  

*Onze mentoropleiding / duale opleiding is niet sectorgebonden en bijgevolg toegankelijk voor elke sector. 

Enkele sectoren, vb. HORECA, Hout, Haartooi & Binnenvaart, aanvaarden echter enkel sectorspecifieke mentoropleidingen of voorzien bijkomende voorwaarden voor andere erkende mentoropleidingen. Gedetailleerde informatie hierover vindt u via deze link: Mentoropleiding in het kader van alternerend leren | Vlaanderen.be