Blog

Wanneer moet ik een brandopleiding volgen?

Voor sommige bedrijven is het niet altijd even duidelijk welke brandopleiding ze moeten volgen, alsook hoeveel medewerkers deze opleiding moeten volgen. 

In deze blog bieden we een antwoord op deze vragen.

KB 2014 – brandpreventie op arbeidsplaatsen

Het KB van 2014 is redelijk duidelijk m.b.t. deze regelgeving.

Iedere onderneming dient een geheel van preventiemaatregelen te nemen met als doel:

 1. Een brand te voorkomen
 2. De veiligheid en snelle evacuatie te verzekeren
 3. Vlug en efficiënt elk begin van brand te bestrijden om de uitbreiding ervan te vermijden
 4. De schadelijke gevolgen van een brand beperken
 5. De tussenkomst van openbare hulpdiensten vergemakkelijken

Concreet moet iedere werkgever een brandbestrijdingsdienst oprichten en opleiden waarvan de samenstelling en de middelen bepaald worden:

 • in functie van de aard van de activiteiten
 • het aantal personen dat aanwezig kan zijn in de onderneming
 • het specifiek brandrisico
 • de uit te voeren preventiemaatregelen
 • middelen waarover de openbare hulpdiensten beschikken

Ontwerp zonder titel (3)

Conclusie

Een brandbestrijdingsdienst is een verplichting voor iedere onderneming die met personeel werkt.

Hoeveel mensen je precies moet opleiden hangt af van de grootte van je onderneming en de risico’s die je loopt.

De ene onderneming is nl. de andere  niet (vb. boekhoudkantoor versus productieomgeving).

Onze tips:

 • zorg voor een mooie spreiding over de ganse onderneming. Op iedere afdeling, ploeg, vestiging,… moet iemand aanwezig zijn die een brandopleiding genoten heeft.
 • zorg voor een voldoende aantal personeelsleden die opgeleid zijn. Mensen vallen soms uit door ziekte of verlof. Je moet ten allen tijden een voldoende bezetting kunnen garanderen.  

Nog vragen of meer info nodig? Contacteer ons gerust.

bron: Nieuw KB brandpreventie op arbeidsplaatsen | Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)