Blog

Wat is blended-learning?

 

Intro

Sinds de komst van COVID zijn veel opleidingen digitaal geworden. Er zijn hier echter heel wat begrippen in gebruik die voor verwarring kunnen zorgen. 
In deze blog gaan we in de op de diverse soorten opleiding, alsook wat hun voor- en nadelen zijn. 

Welke soorten opleiding bestaan er?

Een opleiding was voor COVID-tijden bijna steeds fysiek. Dus ter plaatse, op één van onze locaties, of binnen het bedrijf van de klant zelf. 
Echter, door de komst van COVID evolueerden veel opleidingen naar één of andere digitale variant. Hieronder de meest voorkomende. 

1) fysiek (= contact)
Een klassikale opleiding, ter plaatse in het opleidingscentrum of op de locatie van de klant zelf.
De standaard-opleiding zoals door iedereen gekend. 

2) digitaal (= afstand)
Een opleiding waarvan de deelnemers en docent elkaar zien, welliswaar digitaal (achter de webcam). Deze opleidingen gaan door via Zoom. 
Voordeel: kan van thuis uit gebeuren. Er is direct (online) contact met de docent/ deelnemers. 
Nadeel: geen fysiek contact/ niet evident om bepaalde praktijkhandelingen uit te oefenen.

3) e-learning (=afstand)
Een opleiding gaat volledig via afstand door. Er is geen direct contact tussen docent en deelnemer. De deelnemer krijgt een login en moet op een website inloggen. Daar krijgt hij/zij tal van filmpjes te zien, artikels, casussen ... Een laagdrempelig geheel van leerrijke activiteiten. 
Voordeel: je kan het doornemen van dit traject spreiden doorheen de tijd ('s avonds, in het weekend,...), alsook kan je dit doornemen op een locatie naar keuze (thuis/ op het werk/ ...)
Nadeel: geen direct contact met lesgever en deelnemer.

4) blended learning (= contact én afstand)
Een mix van enerzijds e-learning (afstandsonderwijs) én anderzijds een digitale of fysieke opleiding. Daarom ook de naam 'blended' learning. 
Door deze mix combineren we de voordelen van zowel contact én afstandsonderwijs. 

We starten hier dus met een e-learning traject, zodanig dat de deelnemer zelfstandig de theorie kan doornemen op een moment en locatie naar keuze. 
Nadien, voor de praktijk, gaan we over tot contactonderwijs. 
Dit kan ofwel een fysieke opleiding zijn (om vb. de EHBO/ brand/ heftruckvaardigheden in te oefenen zijn). Dit kan echter evenzeer een digitale intervisie zijn (vb. binnen de mentoropleiding). 

E-learning - ESICM

Meer info nodig? 

Je wenst meer info omtrent één van onze blended-opleidingen? 
Neem zeker een kijkje dan op onze website!